Recent

Recent 360° Virtual Tour

 • 1

  PITI

 • 2

  Room 360

 • 3

  @Mind Pataya

 • 4

  Rajamangala Stadium

 • 5

  Niche

Service

Dronesvirtual ให้บริการถ่ายภาพทางอากาศทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ ควบคุมด้วยวิทยุ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ทีมี ประสิทธิภาพให้ได้ภาพที่มีความคมชัดสูง ด้วยกล้อง DSLR เราพร้อมให้บริการถ่ายภาพโรงงานอุตสาหกรรม ถ่ายภาพโรงแรม ถ่ายภาพสนามกอล์ฟ ถ่ายงานอีเว้นท์ ถ่ายโฆษณา ละคร ภาพยนตร์ รวมถึงการถ่ายภาพแบบ Panorama 360° Virtual Tour โดยในการทำงานแต่ละครั้งลูกค้าสามารถมองเห็นภาพจากมุมล้องภาคพื้นดิน ทุกภาพสามารถนำไปปรับขนาด และใช้งานได้จริง


Dronesvirtual ได้สั่งสมประสบการณ์การถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อเน้นการบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และคุ้มค่าแก่การงทุนของลูกค้า ติดต่อ 080-778-8588

Contact

Tel : 080-778-8588

Line : zong_sp